Veilig sportklimaat en sociale veiligheid

District Sassenheim is een vereniging van schaatsverenigingen en ijsclubs en biedt gelegenheid aan volwassenen en jeugd om gezamenlijk de schaats- en skatesport beoefenen. Ons uitgangspunt is dat iedereen met plezier moet kunnen sporten tijdens schaatsgelegenheden, trainingen en wedstrijden die door onze vereniging worden georganiseerd. Daarom moet er sprake zijn van een sociaal veilige omgeving binnen de vereniging, zonder ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Het bestuur van District Sassenheim en de KNSB vinden het verstandig om het beleid van de vereniging m.b.t. sociale veiligheid duidelijk vast te leggen. Dat geeft houvast voor de sporters en betrokkenen om met elkaar met plezier de schaatssport uit te oefenen.

De bestuurders van District Sassenheim volgen de gedragsregels zoals opgesteld door de KNSB:

https://knsb.nl/gedragscodes-sport-per-doelgroep/gedragscode-voor-bestuurders/

Daarnaast hebben de trainers, coaches en bestuursleden binnen de vereniging kennisgenomen van de gedragscode van de KNSB zoals gepubliceerd op:

https://knsb.nl/gedragscodes-sport-per-doelgroep/gedragscode-voor-trainers-coaches-en-begeleiders/

Wij vragen een Verklaring Omtrent Gedrag aan onze trainers, coaches en bestuursleden.

Van onze sporters, zowel jeugd en ouders van de jeugd, en volwassenen verwachten wij een gedrag zoals omschreven in de gedragscode voor sporters zoals beschreven op:

https://knsb.nl/gedragscodes-sport-per-doelgroep/gedragscode-voor-sporters/

Binnen District Sassenheim hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon is  laagdrempelig aanspreekpunt binnen District Sassenheim. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en geweld, pesten en uitsluiting, discriminatie of een andere vorm van intimidatie. De vertrouwenscontactpersoon is makkelijk aanspreekbaar voor sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden, toeschouwers en wijkagenten. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de vertrouwenscontactpersoon gaat discreet met informatie om. Officieel betekent dit overigens niet dat de gesprekken onder geheimhouding vallen, zoals bij een formele vertrouwenspersoon of een arts.

Wil je over een concreet incident een gesprek of melding te doen bij de vereniging als er iets mis gaat of als je denkt dat er iets mis gaat, neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon. Verenigingen die geen vertrouwenscontactpersoon hebben kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Gewest en van de KNSB.