Info Talentengroep

De meest talentvolle junioren brengen wij onder in een jeugdselectie met de naam TALENTGROEP NOORD, dit met steun van de verenigingen. Deze talentgroep is opgezet als onderdeel van de nieuwe gewestelijke opleidingsstructuur van de KNSB Gewest Zuid-Holland. De jeugdselectie Talentgroep Noord bestaat uit ongeveer 20 jongens en meisjes met meer dan gemiddeld talent voor schaatsen op de lange baan, short track of inline skaten.

Door extra begeleiding te bieden streeft het District Sassenheim er naar hiermee deze schaats(t)ers aansluiting te laten vinden bij de gewestelijke selectie van Zuid-Holland. Om dit te bereiken biedt het district extra trainingen aan onder begeleiding van een trainer van het District Sassenheim. Deze trainingen vinden plaats naast de trainingen van de verenigingen.