IJsbaanregels recreatieschaatsen

Punten die belangrijk zijn bij het schaatsen op de ijsbaan in Leiden

 • Het dragen van een schaatshelm en handschoenen is verplicht, zonder mag er niet geschaatst worden.
 • We moeten ons strikt houden aan de uren. Dit houdt in dat je niet eerder de ijsvloer mag betreden en direct na afloop de ijsvloer verlaat.
 • Tijdens het dweilen van de binnen- of buitenbaan is het niet toegestaan dat schaatsers (of publiek zonder schaatsen), zich op de baan bevinden waar de ijsmachine aan het dweilen is. Trainers en begeleiders dienen hierop toe te zien.
 • De doorgang langs de Zamboniruimte is zoals bekend op last van de Arbo afgesloten. Rijders kunnen en mogen langs deze weg dus het ijs niet betreden.
 • Gebruikers van de binnenbaan moeten naar en van de binnenbaan altijd gebruik maken van de trap.
 • De Stichting zorgt voor gedweild ijs, voldoende verlichting, BHV- en EHBO-er(s).
 • Zowel op en langs de baan, in het restaurant als in de grote zaal is het niet toegestaan zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen.
 • Na gebruik van de ijsbaan de gebruikte materialen opruimen. Ook de loopruimten rondom de ijsbaan dienen opgeruimd achter te worden gelaten.
 • Door vandalisme veroorzaakte schade wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker.
 • Schaatsen op ijsbaan Leiden is voor eigen risico.
 • Bij ongevallen bent u verzekerd met uw eigen zorgverzekering en ongevallenverzekering.

De ijsbaanregels zijn opgegeven door de Stichting IJshal Leiden.

Reglement voor abonnementshouders

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 2. De bezitter van de lidmaatschapskaart dient tijdens het betreden van de IJsbaan Leiden de regels van de baan in acht te nemen.
 3. Op verzoek van de daartoe bevoegde personen dient u ter controle van de abonnementen medewerking te verlenen aan het verstrekken van persoonsgegevens.
 4. Het District Sassenheim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van eigendommen.
 5. Men betreedt de baan voor eigen risico. 

Schaatsen in tijden van Corona

Wij attenderen je op de coronaregels van Schaatshal Leiden. Je kunt ze hier lezen.
De schaatslessen vinden plaats in de schaatshal in Leiden. Als gast op deze ijsbaan houden we ons aan de regels en voorschriften van de schaatshal. Voor en tijdens je verblijf is het belangrijk om kennis te nemen en rekening te houden met enkele belangrijke facilitaire zaken . Zorg dat je voordat je naar de schaatshal komt op de hoogte bent van de volgende voorschriften en regels.