Het District Sassenheim

Doel van het District volgens de statuten:

 • De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de schaatsport.
 • De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
  1. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond;
  2. deel te nemen aan de door de KNSB georganiseerde en goedgekeurde wedstrijden;
  3. wedstrijden te organiseren;
  4. evenementen op het gebied van de schaatsport te organiseren;
  5. het aanleggen, instandhouden en exploiteren van een ijsbaan.

De leden van het District zijn de aangesloten verenigingen. Op zijn beurt is het District weer lid van het gewest Zuid-Holland van de KNSB.

Concrete voorbeelden van de activiteiten van de Het District Sassenheim zijn:

 • Organisatie van jeugdschaatswedstrijden in de IJshal de Vliet
 • Schaatslessen voor de jeugd
 • Schaatslessen voor recreatieve schaatsers
 • Co√∂rdinatie van de activiteiten en samenwerking van de aangesloten verenigingen al dan niet gerelateerd aan de IJshal de Vliet.
 • Begeleiden en trainen van talentvolle jonge schaatsers en schaatsters in een aparte selectie groep (de Talentgroep).