Aanmelden recreatieschaatsen

U kunt zich met dit formulier aanmelden voor schaatsles voor recreanten.

    Ik meld mij aan voor een (of meerdere) van onderstaande lesuren:

    Ik ben wel of geen lid van een ijsclub

    Naam van de ijsclub

    Uw aanmelding is definitief als de betaling door ons is ontvangen.