U bent hier: Home › Schaatsles › IJsbaanregels

IJsbaanregels

PUNTEN DIE BELANGRIJK ZIJN BIJ HET GEBRUIKMAKEN VAN DE IJSBAAN IN LEIDEN

(opgegeven door de Stichting IJshal Leiden).

 • Het dragen van handschoenen is verplicht, zonder mag er niet geschaatst worden.>/li>
 • We moeten ons strikt houden aan de uren. Dit houdt in dat je niet eerder de ijsvloer mag betreden en direct na afloop de ijsvloer verlaat.
 • Tijdens het dweilen van de binnen- of buitenbaan is het niet toegestaan dat schaatsers (of publiek zonder schaatsen), zich op de baan bevinden waar de ijsmachine aan het dweilen is. Trainers en begeleiders dienen hierop toe te zien.
 • De doorgang langs de Zamboniruimte is zoals bekend op last van de Arbo afgesloten. Rijders kunnen en mogen langs deze weg dus het ijs niet betreden.
 • Gebruikers van de binnenbaan moeten naar en van de binnenbaan altijd gebruik maken van de trap.
 • De Stichting zorgt voor gedweild ijs, voldoende verlichting, BHV- en EHBO-er(s)
 • Zowel op en langs de baan, in het restaurant als in de grote zaal is het niet toegestaan zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen.
 • Na gebruik van de ijsbaan de gebruikte materialen opruimen. Ook de loopruimten rondom de ijsbaan dienen opgeruimd achter te worden gelaten.
 • Door vandalisme veroorzaakte schade wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker.
 • Schaatsen op ijsbaan Leiden is voor eigen risico.

Reglement voor abonnementshouders

 1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 2. De bezitter van de lidmaatschapskaart dient tijdens het betreden van de IJsbaan Leiden de regels van de baan in acht te nemen.
 3. Op verzoek van de daartoe bevoegde personen dient u de lidmaatschapskaart te tonen.
 4. Het District Sassenheim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van eigendommen.
 5. Men betreedt de baan voor eigen risico.        


Ogenblik a.u.b. ...